Nyelvtan - Kommunikáció 2

Nagyon fontos, hogy a "Megtanul" program még csak az Alpha verziójában jár így a helyes működése egyáltalán nem garantált. Ezzel szemben mérhetetlenül sokat segítenél azzal ha jelentenéd felénk a talált hibákat. Ezt megteheted az oldal alján a Hibabejelentés linken vagy pinteradam2000@gmail.com e-mail címen.

Virágom, el kell veszni hogy rátalálj arra a helyre, amelyre nem lehet! Különben mindenki tudná hogy hol van.
/A Karib-tenger kalózai: Hector Barbossa kapitány/

Felkészülni, vigyázz, kész

Alapvető fogalmak

Kommunikáció: Bármely jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása. Pl: mimika, gesztusok, jelbeszéd

Közlésfolyamat: A nyelvnek mint jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása.

Információ: Egyoldalú tájékoztatás ill. tájékozódás. Visszajelzés nincs. Emberek közötti beszédet jelenti. Pl: újságot olvasás, rádió hallgatás, tv nézés

A kommunikáció tényezői

A közlésfolyamat teljessége folyamatos vagy esetenként szerepcserét is feltételez, amikor a feladóból címzett, a vevőből pedig közlő válik. Bármelyik tényező hiánya sikertelenné teszi a kommunikációt.
Az információ elindítója, adója vagy feladója, aki vagy ami beszél vagy közöl valamit.
A címzett vagy vevő az, akinek az információt szánták
A közvetítő közeg vagy csatorna, az információ továbbításának eszköze: levegő, telefondrót, elektromágneses hullám stb.
A közlemény vagy üzenet, a továbbított információ tárgya
Kódnak nevezzük azt a közleményt kifejező nyelvi vagy jelrendszer elemeit és szabályait, melyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek.
Beszédhelyzet vagy szituáció a kommunikációs közeg, amelyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését, mindazon tényezőket értjük rajta, amelyek hatással vannak a közlés lefolyására.

Alapvető funkciókMásodlagos, kiegészítő funkciókÁllati és emberi kommunikáció

Emberi kommunikáció
- Nyitott (végtelen számú beszédbeli jelzésre képes)
- Tanult (csak a beszéd képessége öröklődött)
- Mondatalkotásra is alkalmas
- Általában tagolt
- Az ábrázolás a domináns
- Segítségével jellemezni lehet valóságos vagy elképzelt eseményt, helyzetet, személyt, dolgot
- Információcserére szolgál
- A jeladás, illetve a jelek vételének képessége

Állati kommunikáció
- Zárt (bizonyos helyhez kötött )
- Meghatározott számú közlést tesz lehetővé
- Tagolatlan
- Öröklött, ösztönös
- Biológiai indíttatású (veszélyérzet, éhség, fajfenntartás)
- Információátadás
- A jeladás, illetve a jelek vételének képessége

A verbális és nem verbális vonások

Verbális kommunikáció
A természetes emberi nyelven megvalósult közlés
Nem verbális kommunikáció
A viselkedés szabályozásához szükséges nem nyelvi jelek összessége, vagyis a testbeszéd.
A verbális és nem verbális kommunikáció közös jellemzői
Mindkettő közlésfolyamat, kommunikáció
A nyelv- és a testbeszéd is jelrendszert alkot
A gesztusoknak is van értelmezhető jelentésük
A testbeszéd sem izolált gesztusokból, hanem gesztuscsoportokból, „mondatokból” áll.